Yumeiho® Masszázsterápia

Shaolin völgyi nyomó-, gyúró, izmokat, izületeket mélymasszázs technikával fellazító, Saionji Masayuki által fejlesztett terápiás rendszer

Kapcsolat

Üzemeltető:
Faragó Katalin EV.

Székhely: 
6800 Hódmezővásárhely
Petőfi út 35.

Telefon: +36 30 356 4202

E-mail: farago.kata@espmed.hu

Nyitvatartás: előzetes bejelentkezés alapján

Védjegy

VÉDJEGYOLTALOM  TÁRGYÁBAN

 A Yumeiho®

SZÓ MINDEN VÁLTOZATBAN VALÓ HASZNÁLATAKOR:I. fejezet

 

1999. január  óta Magyarországon

Yumeiho®  TERAPIO

címszó alatt az   M 99 00301 ügyszámú védjegybejelentés tárgyát

képező megjelölést a a Magyar Szabadalmi Hivatal

164 355 számon lajstromozta

Faragó Katalin nevén / Magyarország, Hódmezővásárhely/, Saionji Masayuki Mester  írásos felkérése és engedélye alapján:

melynek érvényessége 2019. januárban jár le.

Igy ennek a használata is engedélyhez kötött volt és jelenleg is az, melyet egyedül a Magyarországi Yumeiho®  Egyesület hivatalos tanfolyamain használhatott, általa kijelöl oktatókkal és tankönyv, vizsgaszabályzat, képzési szerződés  alapján. A tanfolyamok végén tanfolyamzáró diplomát kaptak a hallgatók, azok, akik tovább folytatták tanulmányaikat, Japánban kiadott diplomákat kaptak.

Erre az engedélyt Faragó Katalin adta meg az Egyesületnek.

Ugyanezen címszó alatt tartott tanfolyamok magasabb fokozatnál a vizsgák már nemzetközi vizsgabizottság előtt történtek, – Kongresszusokon is –ahol a kongresszusi diplomát kapták a vizsgázók, illetve kérésre Japánban kiadott diplomát.

 

Csak a fentiekben leírt tanfolyamon  végzett hallgatók használhatták, az Egyesület és a védjegyoltalom tulajdonosa tudtával a Yumeiho® Terapio   / pl. terapeuta, egészségfejlesztő terapeuta / szót, kifejezést is. A tanfolyami díjban szerepelt a védjegyoltalmi díj is (korábban 9%).II. fejezet   

 

Visszaélések sorozata olyan szintet ért el, hogy a Nemzetközi Yumeiho®

Központ ( I.I.P.M.P.Tokió ) alapítója és elnöke SAIONJI MASAYUKI Mester, majd halála után az új Igazgató KITAMI TOSHIHARU Úr is  úgy határozott, hogy Európára szóló védjegyoltalmat

MACIEJ DLUSKI  (VII-.es fokozatú Mester, Lengyelország) részére adja meg, egyben új szabályzatot is alkotott  a  tanfolyamok vezetésére, oktatókra, és kiadott tananyagra, fokozatokra, új típusú diplomákra (angol, eszperantó, japán nyelvűek), ennek érvényessége 2013. áprilissal kezdődött, addig türelmi időt adtak.

 

III. fejezet Magyarországra vonatkozóan

3.1

A Yumeiho®  Szó bármely formában való alkalmazása csak engedéllyel történhet, mert Európában is védjegyoltalom alatt áll.

 

3.2

A Yumeiho® terapio is érvényes védjegyoltalommal rendelkezik, melynek használata csak engedéllyel történhet.

3.3.

Magyarországon licenc jogot kapott Faragó Katalin /Hódmezővásárhely/ VI-os fokozatú Yumeiho®  terapeuta 2013.február 23-tól /1.sz.mellékletben az angol és magyar nyelvű engedély/

3.4.

Yumeiho® védjegyzett szó csak akkor használható és az használhatja, akinek Japánban kiadott, eredeti japán, minimum  III. fokozatú diplomája van.

3.5.

Magyarországon ezt az engedélyt Faragó Katalintól kell kérni, aki a benyújtott kérelemben foglaltak alapján (2. sz. melléklet) egyeztetve a védjegyoltalom tulajdonosával (MACIEJ DLUSKI) adja meg, a feltételek teljesítésekor:

-       kérelem

-       diplomák hiteles másolata

-       kérelem tárgya: milyen területen és miért kívánja a védjegyzett szót használni (3. sz. melléklet: a szolgáltatások jegyzéke)

pl. ing esetében hiteles fénykép melléklettel, oktató-, szemléltető oktató-csomag,videó felvétel, CD, DVD egyéb tömegkomunikációs megjelenési (hang,kép,írásos) forma teljes anyaga, reklámcélú szövegek, web oldalak stb. teljes anyaga sokszorosítás előtt

-       védjegyoltalom használatára  évente  meghatározott összegű euró befizetéséről szóló igazolás

3.6.

A védjegyoltalom magyarországi jogos használói névsora, az  engedély kiadását követő 24 órán belül a www.yumeiho.hu  oldalon nyilvánosságra kerül, ugyancsak a használattal szembeni tiltás is  a Bírói ítélet alapján, mert a védjegy jogosulatlan használója büntetendő cselekményt követ el, mind európai mind magyarországi törvények alapján.

3.7.

A védjegyről szóló hivatalos tájékoztatást először a www.yumeiho.hu

Oldalon olvashatják az érdeklődők, illetve a rendelkezésre álló tanfolyami címlista alapján az Egyesület által szervezett tanfolyamok volt hallgatói is megkapják.

3.8.

A védjegyzett szó használati díja egy évre szól, minden év március 31-ig. Az első / kezdő év lehet egy évnél rövidebb is, de a díja változatlan / A védjegyzett szó használata évi, minimum díja 2013.évben 75 euró.

 3.9.

Az új szabályzat értelmében a Japánban kiadott új tipusú diplomák tulajdonosai a csak a  védjegyoltalomra vonatkozó engedéllyel és az  oktatásra is kiadott engedély alapján taníthatnak. A szükséges engedélyek intézése is Faragó Katalinnál történik.

3.10

Akiknek nem Japánban kiadott diplomája van, vagy csak II-es fokozatig van diplomája,  lehetősége lesz Maciej Dluski VII-es fokozatú Mesterrel  a védjegy tulajdonosával találkoznia Budapesten 2013. augusztus 31-én  és szeptember 01-jén, tájékoztatót kérhet : hol teheti le és mikor melyik fokozatú vizsgát, ahhoz, hogy a védjegyzett szót milyen formában a munkájában is használhassa

Előzetes jelentkezés szükséges: 2013. augusztus 25-ig Faragó Katalinnál.