• .

  .

  Japánban...

 • Yumeiho® kiadványok

  Yumeiho® kiadványok

 • Saionji archív

  Saionji archív

 • Yumeiho® Gyermeknap

  Yumeiho® Gyermeknap

 • Yumeiho® mesterek

  Yumeiho® mesterek

  Shirako 2016

OKTATÁSI SZABÁLYZAT

Tájékoztatás – HIVATALOS FORDÍTÁS

hivford1.jpg

hivford2.jpg

hivford3.jpg


Yumeiho® terápiában elérhető fokozatok

 

  KIZÁRÓLAG a JOKYU és SHIHAN csoportba tartozó (5, 6 és 7 danos) terapeuták tarthatnak tanfolyamokat, vizsgáztathatnak és adhatnak ki diplomát (oklevelet).     A 4 danos terapeuták asszistensként kizárólag tanáraik hozzájárulásával és felügyelete alatt tarthatnak tanfolyamot. Ők nem vizsgáztathatnak, és nem adhatnak ki diplomát.


 A tanárnak külön szerződést kell kötnie a japán Yumeiho® központtal vagy annak hivatalos képviselőjével, akinek erre megfelelő jogosultsága van.  


 Az 5-danos fokozat eléréséhez vizsgát csak Japánban lehet tenni.

 Kizárólag a Japánban kiadott eredeti diplomákat lehet érvényesnek tekinteni.

 2013. májusától a régi diplomák már nem érvényesek. Az új diplomákat három nyelven, japán, angol és eszperantó nyelven állítják ki. Mindegyiken szerepel Toshiharu Kitami úr (a Yumeiho® központ igazgatójának) aláírása és pecsétje.  Kizárólag ilyen diplomák érvényesek és adhatók ki. A 2013. májusa előtt kibocsátott régi diplomák kérdését még vizsgálják.

 

A YUMEIHO® TERÁPIA HÉTDANOS VIZSGÁINAK SZABÁLYAI TOSHIHARU KITAMI ÚR – A JAPÁN YUMEIHO®KÖZPONT IGAZGATÓJA SZERINT

 

A hét fokozatért folyó vizsgáztatás és diplomaosztás (1 Dan, 2 Dan, 3 Dan, 4 Dan, 5 Dan, 6 Dan, 7 Dan)

 

1. fokozatot (1 Dan – kezdő kurzus) az a személy kaphat, aki elvégezte a tanfolyamot.

 

2. fokozat (2 Dan). Azok a személyek jelentkezhetnek erre a kurzusra, akik sikeresen elvégezték a kezdő kurzust. Diplomát azok a személyek kaphatnak, akiknek sikerül a vizsga. Ez a személy kizárólag a tanár felügyelete alatt és hozzájárulásával alkalmazhatja a Yumeiho® terápiát.

 

3. fokozat (3 Dan) Erre a kurzusra azért kell jelentkezni, hogy engedélyt kaphasson a Yumeiho® terápia végzésére. Aki 3-danos diplomát szeretne, annak legalább egy évet kell várnia a 2-danos diploma megszerzését követően. Aki sikeresen elvégzi ezt a kurzust, az jogosulttá válik arra, hogy Yumeiho® terapeuta minőségben dolgozhasson.

 

4. fokozat (4 Dan) A 3-danos diploma megszerzésétől számítva legalább két évet kell várni a 4-danos diplomára történő jelentkezésig. A 4-danos diploma tulajdonosa két fokozatig tarthat tanfolyamokat a tanár felügyelete alatt és hozzájárulásával.
(A 2013. áprilisa előtt 4-danos fokozatot szerzett oktatók csak két fokozatig tarthatnak kurzusokat és adhatnak ki diplomát. Az oktatáshoz szerződést kell kötni.)

 

5. fokozat (5 Dan) (tanári fokozat) A 4-danos diploma megszerzésétől számítva legalább két évet kell várni az 5-danos diplomára történő jelentkezésig, részt kell venni legalább 6 teljes Yumeiho® terápiás kurzuson, és az adott ország hivatalos képviselőjének és a hivatalos európai képviselő ajánlásával kell rendelkezni. Az 5-danos diplomáért folyó vizsgákat kizárólag Japánban lehet megtartani. Az 5-danos diploma tulajdonosa 3-danos fokozatig oktathat és vizsgáztathat. Az 5-danos oktatók kötelesek a megfelelő szerződéseket a Yumeiho® központtal Japánban vagy a Yumeiho®® központ által kijelölt személlyel megkötni. A diploma tartalmazza, hogy csak 3-danos fokozatig tartó oktatásra jogosít.

 

6. fokozat (6 Dan) (magas tanári fokozat). Ezt a fokozatot kizárólag Toshiharu Kitami mester, a japán Yumeiho® központ igazgatója által kidolgozott mérce alapján adják meg. Az 5-danos diploma megszerzésétől számítva legalább tíz évet kell várni a 6-danos diplomára történő jelentkezésig. A 6-danos diploma tulajdonosa 4-danos fokozatig bezárólag minden kurzust megtarthat és vizsgáztathat. Ezen kívül részt vehet a Yumeiho® terápiával kapcsolatos összes reklámtevékenységben vagy bemutatón. A 6-danos oktatók kötelesek a megfelelő szerződéseket a japán Yumeiho® központtal, illetve a Yumeiho® központ által kijelölt személlyel megkötni. A diploma tartalmazza, hogy csak 4-danos fokozatig tartó oktatásra jogosít. A 6-danos fokozat kizárólag az egyes országok hivatalos képviselőinek van fenntartva.

 

7. fokozat (7 Dan). Ezt a fokozatot kizárólag Toshiharu Kitami mester, a japán Yumeiho® központ igazgatója által kidolgozott mérce alapján adják meg. A 6-danos diploma megszerzésétől számítva legalább két évet kell várni a 7-danos diplomára történő jelentkezésig. A 7-danos diploma tulajdonosa 6-danos fokozatig bezárólag minden kurzust megtarthat és vizsgáztathat. Ezen kívül részt vehet a Yumeiho® terápiával kapcsolatos minden reklámtevékenységben vagy bemutatón. 

 A 7-danos oktatók kötelesek a megfelelő szerződéseket a japán Yumeiho® központtal vagy a Yumeiho® központ által kijelölt személlyel megkötni. A diploma tartalmazza, hogy csak 6-danos fokozatig tartó oktatásra jogosít.

 

8. Minden Yumeiho® oktatónak a japán Yumeiho® központ által kibocsátott diplomával kell rendelkeznie. Ezeket a diplomákat Japánban, korlátozott számban adják ki. Az új diplomákon szerepel Toshiharu Kitami mester, a japán Yumeiho® központ igazgatójának aláírása és pecsétje. 2013. májusától már kizárólag csak ilyen diplomákat adnak ki.

 

9. Minden Yumeiho® oktató köteles a japán Yumeiho® központot tájékoztatni a tanfolyamok résztvevőinek adatairól (családnév, keresztnév, cím, kor, nem, foglalkozás és a kapott diploma dátuma).

 

10. Minden oktatók köteles a megfelelő szerződéseket a japán Yumeiho® központtal vagy a Yumeiho® központ által arra kijelölt személlyel megkötni.

 
11. Minden oktató (tanár) köteles 1-danos fokozattól diplomát kiadni.

 

 

Kapcsolat

Üzemeltető:
Faragó Katalin EV.

Székhely: 
6800 Hódmezővásárhely
Petőfi út 35.

Telefon: +36 30 356 4202

E-mail: farago.kata@espmed.hu

Nyitvatartás: előzetes bejelentkezés alapján